Vi stöder framtidsinriktade projekt 

Blågula Stiftelsens uppgift är att genom långsiktiga insatser stödja kultur och svenska värderingar. Ambitionen är således att hjälpa framtida generationer redan idag. Tillsammans med ett nätverk av samarbetspartners inom kultur, medier och volontärverksamhet hjälper stiftelsen de som aktiverar sig i civilsamhället. Stiftelsen tillför även kunskap och strategisk rådgivning.