Vi stöder framtidsinriktade projekt 

Blågula Stiftelsens uppgift är att genom långsiktiga insatser stödja kultur och svenska värderingar. Ambitionen är således att hjälpa framtida generationer redan idag. Tillsammans med ett nätverk av samarbetspartners inom kultur, medier och volontärverksamhet hjälper stiftelsen de som aktiverar sig i civilsamhället. Stiftelsen tillför även kunskap och strategisk rådgivning.

ÅRSBERÄTTELSE 2022


Stiftelsen har under 2021 och 2022 erhållit ett hundratal donationer och bidragit till ett antal framtidsinriktade projekt.


Frihetsrörelsen växte fram under året, som reaktion på den globala lydnadsövningen med så kallade coronaåtgärder och massinjecering. Stiftelsen donerade i januari 30 000 kronor till Frihetsrörelsen. Stiftelsen förmedlade även direktkontakt till en av sina egna donatorer vilket ledde till fler donationer. 


Inom Frihetsrörelsen startades en skyddsorganisation, Freedom Defence Sweden (FDS), som fyllt en viktig roll. De frivilliga skyddsvakterna från FDS har under flera stora demonstrationer avskräckt regimnära våldsverkare på ett professionellt sätt. Även om Frihetsrörelsen som sådan gått i träda var FDS senast hösten 2023 aktivt vid skyddet av ett frihetligt evenemang. Stiftelsen bidrog under 2022 med 16 550 kronor till FDS arbetskläder.


Stiftelsen förmedlade kontakt mellan donatorer och journalisten Christian Peterson, som ledde ett projekt för att bygga upp ett dataregister över brottsliga extremister, med syftet att underlätta alternativmedias kartläggning av det politiska våldet i Sverige. Detta projekt slutfördes samma år. 


Under 2020 producerade den kristne aktivisten David Sorensen filmen "Monopoly - who owns the world", med fokus på det WEF-nära maktbolaget Blackrock. I samarbete med stiftelsen åtog sig filmskaparen Jonas Nilson att producera en svenskspråkig dokumentärfilm, delvis med Sorensens material. Den nya filmen heter "Makthavarna du aldrig valde"  och innehåller graverande fakta som är särskilt relevanta för en nordisk publik. Filmen premiärvisades på Svenska Bok- och Mediamässan 2022 och har sedan dess fått flera hundra tusen nedladdningar. Filmen framställdes som trailer för YouTube, i en kortversion på 25 minuter och en längre på 45 minuter. Produktionskostnaderna var drygt 150 000 kronor vilket till största delen täcktes genom direktkontakt mellan filmbolaget och några av stiftelsens bidragsgivare. Stiftelsen bidrog med 30 000 kronor.


Inför kommunavalet i Malmö 2022 försökte läkaren Nils Littorin, med hjälp av sitt parti Malmölistan ge frihetligt sinnande Malmöbor en röst i politiken  Stiftelsen bidrog till detta med 60 000 kronor.


Som framgår av årsredovisningen hade stiftelsen vid årets slut 108 857 kronor på sina konton.